RSS

TRÀ HƯƠNG MÃN TINH KHÔNG (HOÀN)

《[Trọng sinh] Trà hương mãn tinh không 》

slide_01

Tác giả: Ngốc Đề Hoan Nhan

Giới thiệu+raw+QT: dithanbangdanilam.wordpress.com

Thể loại: Tương lai, trọng sinh, 1×1, cường cường, chủ thụ, tùy thân không gian.

Trans: qt

Edit: meolonly

Beta: chưa có

 CHÚ Ý: Truyện này bối cảnh tương lai lại có vua, hoàng tử, mình không biết chọn xưng hô thế nào cho thích hợp lại thống nhất nên mình thấy chỗ nào hợp để cái gì thì mình để cái đó. Vì vậy truyện này xưng hô mẹ, mẫu thân, mụ mụ, phụ thân, thúc thúc,.. lung tung, ai cảm thấy khó chịu thì không nên đọc nhé.

(TRUYỆN NGỪNG CHỈNH SỬA, ĐANG CHỜ BETA 

Màu xanh: sửa xong

Màu nâu: chưa sửa

Chưa beta)

Mục lục

Chương 1       Chương 2      Chương 3         Chương 4      Chương 5

Chương 6      Chương 7       Chương 8        Chương 9      Chương 10

Chương 11     Chương 12     Chương 13      Chương 14     Chương 15

Chương 16     Chương 17     Chương 18     Chương 19     Chương 20

Chương 21     Chương 22    Chương 23    Chương 24      Chương 25

Chương 26    Chương 27    Chương 28    Chương 29      Chương 30

Chương 31    Chương 32     Chương 33     Chương 34      Chương 35

Chương 36    Chương 37     Chương 38     Chương 39     Chương 40

Chương 41    Chương 42     Chương 43    Chương 44     Chương 45

Chương 46   Chương 47     Chương 48    Chương 49     Chương 50

Chương 51    Chương 52     Chương 53     Chương 54     Chương  55

Chương 56    Chương 57    Chương 58     Chương 59     Chương 60

Chương 61    Chương 62     Chương 63    Chương 64     Chương 65

Chương 66   Chương 67     Chương 68    Chương 69     Chương 70

Chương 71    Chương 72    Chương 73     Chương 74      Chương 75

Chương 76    Chương 77    Chương 78    Chương79       Chương 80

Chương 81    Chương 82    Chương 83     Chương 84      Chương 85

Chương 86   Chương 87     Chương 88    Chương 89     Chương 90

Chương 91   Chương 92     Chương 93     Chương 94     Chương 95

Chương 96  Chương 97     Chương 98     Chương 99    Chương 100

Chương 101  Chương 102  Chương 103   Chương 104   Chương 105

Chương 106 Chương 107   Chương 108  Chương 109   Chương 110

Chương 111  Chương 112    Chương 113   Chương 114   Chương 115

Chương 116  Chương 117   Chương 118   Chương 119   Chương 120

Chương 121  Chương 122   Chương 123   Chương 124  Chương 125

Chương 126  Chương 127   Chương 128   Chương 129  Chương 130

Chương 131  Chương 132   Chương 133    Chương 134  Chương 135

Chương 136  Chương 137   Chương 138   Chương 139  Chương 140

Chương 141  Chương 142   Chương 143   Chương 144  Chương 145

Chương 146 Chương 147  Chương 148   Chương 149   Chương 150

Chương 151  Chương 152  Chương 153    Chương 154   Chương 155

Chương 156  Chương 157  Chương 158   Chương 159   Chương 160

Chương 161  Chương 162  Chương 163   Chương 164   Chương 165

Chương 166 Chương 167  Chương 168   Chương 169   Chương 170

Chương 171  Chương 172  Chương 173   Chương 174   Chương 175

~~~~~HOÀN~~~~~

 

Advertisements
 

Đã đóng bình luận.

 
%d bloggers like this: